Zajęcia dodatkowe

Różnorodne możliwości rozwijania się i poszerzania horyzontów dzieci poza standardowym programem nauczania.

GRY ROZWIJAJĄCE

Zajęcia przeznaczone są dla chętnych dzieci, które przejawiają zainteresowania grami planszowymi, bądź dopiero chciałyby rozpocząć z nimi wielką przygodę. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, zdolności do skupiania uwagi, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, a także budowanie odporności emocjonalnej. W trakcie zajęć proponowane są gry planszowe, zabawy i ćwiczenia pamięci wzrokowej, słuchowej, zagadki słowne, gry i zabawy matematyczne, łamigłówki oraz rebusy. Dzieci uczą się również samodzielnego konstruowania gier.

 ANTONINA – PLASTELINA

Zajęcia przeznaczone dla dzieci chcących rozwijać swoje zdolności manualne i plastyczne. Praca na zajęciach ma na celu usprawnianie pracy dłoni i palców, a także rozwijanie koordynacji oko-ręka. Ważnym aspektem zajęć jest umożliwienie dzieciom tworzenia własnych dzieł i czerpania radości z wykonanej pracy. Podczas zajęć dzieci nabywają umiejętności wytwarzania figurek w sposób samodzielny, po uzyskaniu instrukcji nauczyciela, co pozwala im ćwiczyć pamięć oraz rozwijać kreatywność.

WIĘCEJ RUCHU ZUCHU!

Zajęcia „Więcej ruchu Zuchu!” to zbiór zabaw i opowieści ruchowych z elementami tańca oraz gimnastyki z wykorzystaniem magicznego dywanu. Zajęcia te wprowadzają radosny nastrój, dobre samopoczucie oraz możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Zabawy ruchowe przygotowują dzieci do współdziałania w grupie. Obcowanie z muzyką rozładowuje napięcie emocjonalne, a elementy gimnastyki pomogą wytworzyć zainteresowanie i potrzebę regularnej aktywności fizycznej.

WESOŁE PIONKI

Gry planszowe to doskonała rozrywka. Korzystnie wpływają na rozwój intelektualny dzieci, uczą logicznego oraz abstrakcyjnego myślenia, przewidywania, planowania a także współdziałania. Podczas spotkań odkurzymy tradycyjne, może zapomniane już planszówki i gry karciane, poznamy także wiele nowych gier i łamigłówek logicznych, edukacyjnych oraz zręcznościowych. Celem zajęć jest między innymi: popularyzowanie znanych gier planszowych; integracja dzieci różnych grup i współpraca w zespole; ćwiczenie pamięci, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz logicznego myślenia; wspaniała zabawa.

ZDOLNE RĄCZKI

Głównym celem zajęć jest rozwijanie sprawności manualnej i postawy twórczej. W trakcie ćwiczeń polisensorycznych pobudzone zostaną wszystkie zmysły: poprzez dotyk poznamy różne faktury materiałów plastycznych, powąchamy liście zanim odbijemy je na płótnie, utrwalimy znajomość używanych kolorów, posłuchamy odgłosu gniecionej kartki papieru, a nawet skosztujemy owoców ułożonych w kolorowe mandale na talerzu. Ponadto na zajęciach będziemy zdobywać takie umiejętności jak: wyklejanie, malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, lepienie, odbijanie, składanie, tworzenie własnych kompozycji przestrzennych. Porozmawiamy także o praktycznym wykorzystaniu sztuki w życiu codziennym, wartościach estetycznych oraz o tym, co zwyczajnie u nas słychać… Najważniejsza jednak będzie radość z tworzenia.

SENSORYKA SMYKA

„Sensoryka smyka” to zajęcia mające na celu pobudzenie wyobraźni dziecka, jego zdolności manualnych oraz danie możliwości wyładowania emocji. Prace plastyczne, twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbogacają osobowość dziecka. Na zajęciach dzieci odkryją, że plastyka to nie tylko kartka papieru i kredki ale również nieskończone możliwości tworzenia ze wszystkiego co znajdziemy wokół

TANECZNYM KROKIEM

Zajęcia taneczno-ruchowe, które mają na celu wyzwolić i dobrze spożytkować energię dzieci, kształtując poczucie rytmu, budując świadomość własnego ciała, rozwijając zdolności taneczne oraz muzyczne. W trakcie zajęć wyrażamy siebie zaczynając od piosenek dziecięcych, poprzez muzykę klasyczną, kończąc na muzyce współczesnej

ZAJĘCIA SPORTOWE „DRUŻYNA KANGURA”

Głównym celem programu zajęć Drużyny Kangura jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

CELEM PROWADZONYCH ZAJĘĆ JEST:

  • polepszenie ogólnego stanu zdrowia,
  • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,
  • ukulturalnianie fizyczne dziecka
  • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka,
  • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,
  • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia.

(dodatkowo płatne)

PROJEKTY EDUKACYJNE

Przedszkole, jak co roku, bierze udział w różnych projektach edukacyjnych. W tym roku szkolnym uczestniczymy w takich projektach jak:

– Ogólnopolski projekt edukacyjny „Gramy zmysłami” Jego głównym celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Stwarzanie odpowiednich warunków do poznawania przez dzieci świata wieloma zmysłami.

– Ogólnopolski projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”  Celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa, wprowadzenie dziecka w świat literatury; budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną; przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych; rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci.

– Ogólnopolski program edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę” Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

AKCJE CHARYTATYWNE

Nasze przedszkole bierze udział w różnych akcjach charytatywnych.

– Ogólnopolskim projekcie społecznym „Szlachetna paczka” którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki dobrym sercom rodziców naszego przedszkola, dyrekcji oraz kadry przedszkolnej udało nam się zapewnić wszystkie niezbędne rzeczy dla potrzebującej rodziny

– Akcji „Kartka dla hospicjum” która ma na celu, dzięki przygotowanym przez przedszkolaków kartek z życzeniami świątecznymi, dodać otuchy tym, którzy na co dzień zmagają się z samotnością, cierpieniem i chorobą. Dzieci przy okazji uczą się empatii i wrażliwości

– Akcji „Książka potrzebna od zaraz”  której celem jest zbiórka książek z dedykacją, by dać choć trochę serca i radości tym, którzy w czasie świąt zmuszeni byli pozostać na oddziałach. Podarowane książki mogły małym pacjentom pomóc w trudnych chwilach, rozweselić albo zwyczajnie uprzyjemniła długie, zimowe wieczory.

– Akcji „Góra grosza” której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

– Ogólnopolskiej akcji „Herbatka dla babci i dziadka” która ma na celu zwiększenie integracji międzypokoleniowej, uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi, szczególnie seniorów.

– Ogólnopolskiej akcji „Pocztówkowy zawrót głowy” której celem jest promowanie własnego regionu i placówki, poznanie innych miejscowości, zapoznanie z zawodem listonosza oraz zadaniami Urzędu Pocztowego

– Zakręconej akcji dla Marysi która polega na zbiórce i przekazaniu rodzinie plastikowych nakrętek (PET) po napojach sokach, kawie, chemii gospodarczej (szampony, dezodoranty, pasty do zębów…), środkach przemysłowych, itp., które pozwolą na zebranie funduszy na leczenie

Akcji zbiórki karmy dla psów ze schroniska „Azyl” w Cieszynie mająca na celu uwrażliwianiu dzieci na potrzeby naszych mniejszych przyjaciół.