Żuczki

Grupa „Żuczki” liczy szesnaścioro dzieci (dziesięciu chłopców i sześć dziewczynek)  w wieku 2,5-3,5 lat. Dzieci uwielbiają wszelkiego rodzaju zabawy muzyczno- ruchowe, konstrukcyjne oraz zabawy na świeżym powietrzu, spacery. Rytm dnia w naszej grupie dostosowany jest do potrzeb rozwojowych maluchów. Dbamy o to, aby harmonogram dnia „Żuczków” uwzględniał równowagę pomiędzy zabawą swobodą, zajęciami dydaktycznymi, dodatkowymi oraz zabawami na świeżym powietrzu. Jeśli warunki pogodowe sprzyjają, wychodzimy na spacery, które dzieci uwielbiają. Jeśli pogoda płata nam figla – bawimy się na „figlach-miglach” (sali zabaw mieszczącej się na terenie naszego przedszkola). Zapewniamy dzieciom radosny rozwój w atmosferze ciepła i szacunku. Kładziemy nacisk na wdrożenie dzieci do przestrzegania przedszkolnych zasad oraz współżycia w grupie rówieśniczej. Przyswajamy nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec siebie. Uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Staramy się, aby dzieci były aktywnymi uczestnikami zajęć dydaktycznych i chętnie przyswajały sobie nowe treści. W procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowanie do  korzystania ze swojego potencjału umysłowego. Dlatego pracujemy na programie „Klucz do uczenia się” L. Wygotskiego. Praca dydaktyczna w grupie „Żuczki” obejmuje realizację treści zawartych w programach: „Od gąsienicy do motyla”, w ramach którego realizowany jest: „Program Literacki”, „Matematyka Sensoryczna” oraz „Ty, ja, świat”. Ponadto dzieci z grupy „Żuczki” uczestniczą  w zajęciach z języka angielskiego prowadzonych metodą „Musical Babies”, zajęciach umuzykalniających, zajęciach prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz zajęciach twórczych. Staramy się, aby każdy dzień przynosił coś nowego i stwarzał szansę na radosny rozwój naszych „Żuczków”!

Zajęcia dodatkowe:

J. angielski: wtorek, środa, czwartek, piątek godzina 8.30 – 9.00

Rytmika:  poniedziałek i czwartek godzina 14.30-14.50

Zajęcia twórcze: środa godzina 11.00-11.45