Ubezpieczenie NNW 2020/2021

Nr polisy obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 : 90000268805.

Link do Ogólnych Warunków:

https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Link do Tabeli Uszczerbków:

https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

Link do Karty Produktu:

https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny

KONTAKT DO OPIEKUNA

https://www.mariuszbolik.pl/

Mariusz Bolik                                                                                                                         tel. 668840932                                                                                                                       mbolik@bezpieczny.pl