Kiedy do logopedy?

WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA
czyli kiedy do logopedy ?

Gdy w wieku niemowlęcym dziecko nie kieruje wzroku za twarzą rodzica, nie uśmiecha się, nie próbuje naśladować głosu mamy, rzadko gaworzy, nie zwraca uwagi na sygnały dźwiękowe – nie kieruje głowy
w stronę źródła dźwięku (grzechotki, grającej zabawki).

Gdy po ukończeniu 1 roku życia dziecko nie nawiązuje kontaktów werbalnych z otoczeniem (nie mówi prostych słów: mama, tata, baba, da, posługuje się gestami i mimiką, nie naśladuje odgłosów z otoczenia,
nie potrafi wskazać podstawowych części ciała, nie rozumie prostych poleceń), gdy ma problemy z gryzieniem, żuciem.

Gdy dwulatek nie werbalizuje swoich potrzeb, nie nazywa podstawowych przedmiotów z otoczenia, nie wypowiada prostych zdań (dwu-, trzywyrazowych).

Gdy trzylatek nie mówi, tylko krzyczy i posługuje się gestami,
nie nawiązuje kontaktu z rówieśnikami, ma problem z zadawaniem pytań, odpowiadaniem na nie i opowiadaniem prostej historyjki.

Gdy czterolatek nie wymawia głosek [s, z, c, dz].

Gdy pięciolatek nie wypowiada głosek [sz, ż, cz, dż].

Gdy sześciolatek nie wymawia prawidłowo głoski [r]
Gdy mowa dziecka jest niewyraźna, gdy dziecko mówi niepłynnie, zacina się.

Rodzice! Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości związane z rozwojem mowy swojego dziecka – udajcie się do logopedy!

Im wcześniej maluch zostanie objęty opieką logopedyczną, tym szybciej wyrówna problemy w mówieniu i rozumieniu mowy.