REKRUTACJA 2021/2022

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22 lutego 2021 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola 🙂

Ubezpieczenie NNW 2020/2021

Nr polisy obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 : 90000268805.

Wariant 2020/2021

Link do Ogólnych Warunków:

https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Link do Tabeli Uszczerbków:

https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

Link do Karty Produktu:

https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny

KONTAKT DO OPIEKUNA

https://www.mariuszbolik.pl/

Mariusz Bolik                                                                                                                         tel. 668840932                                                                                                                       mbolik@bezpieczny.pl

Drodzy Rodzice,

w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia w sprawie możliwości otwarcia placówek przedszkolnych      i żłobkowych uprzejmie informujemy, że nasze przedszkole                   pozostaje nieczynne do odwołania. W przypadku wszelkich zmian związanych z jego funkcjonowaniem będziemy na bieżąco Państwa informować.

W celu otrzymania zaświadczenia o zamknięciu przedszkola prosimy o kontakt z Biurem pod nr tel. 530858242. Zaświadczenia będą przesyłane poprzez e-mail (skan) lub będzie można odebrać                 oryginał  z Biura Przedszkoli (ul. Mennicza 1/211, 43-400 Cieszyn).

Praca zdalna Biura

Drodzy Rodzice, Klienci Biura,

Z uwagi na obecną sytuację, oraz kolejne obostrzenia związane,
m. in. z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy,                           pracownicy Biura od dnia 6 kwietnia przechodzą w tryb pracy        zdalnej w godz. od 8.00 do 14.00.

W związku z powyższym, w wszelkich sprawach, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Tel. do biura: 530 858 242

E-mail do biura: biuro@totucieszyn.pl

Wszelką korespondencje, pisma, wnioski można również zostawić      w skrzynce na listy znajdującej się na parterze, koło windy                        w Kamienicy Bankowej (ul. Mennicza 1/211, 43-400 Cieszyn)               – skrzynka z nr 13 „211  ZPO TOTU”.