Pismo Śląskiego Kuratora Oświaty wraz z informacją MEN dla rodziców/opiekunów prawnych

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni,

pismem z dnia 4 kwietnia 2019 r.  Śląski Kurator Oświaty zobowiązał nas do przekazania Państwu informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie strajku nauczycieli, co czynimy.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, iż nasze przedszkole nie uczestniczy w strajku i przez okres jego trwania będzie w dalszym ciągu normalnie funkcjonowało.

REKRUTACJA 2019/2020

REKRUTACJA 2019/2020 Zapraszamy!

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.03.2019 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 według poniższego harmonogramu:

  • 1 – 18.03.2019 r. – rekrutacja wstępna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola;
  • 8 – 25.03.2019 r. – rekrutacja główna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola;
  • 19 – 31.03.2019 r. – podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wstępnej;
  • 25 – 15.04.2019 r. – podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji głównej.

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wstępnej i głównej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola 🙂

Karta zgłoszenia dziecka na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Dyrektora – rekrutacja 2019/2020

Ubezpieczenie NNW

Drodzy Rodzice/Opiekunowie prawni,

przedstawiamy ofertę wraz z przydatnymi linkami i informacjami odnośnie pakietu grupowego ubezpieczenia NNW dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

Wariant NNW – pakiet grupowy

Nr polisy: 92104564

Link do ogólnych warunków:

https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

Link do tabeli uszczerbków:

https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Link do zgłoszenia szkody:

https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

Kontakt do opiekuna:

Mariusz Bolik

tel. 668840932

mbolik@bezpieczny.pl

Klauzule Informacyjne związane z ochroną danych osobowych

Drodzy Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz osoby upoważnione do odbioru dzieci z przedszkola!

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), z uwagi na powyższe przedstawiamy Klauzule informacyjne, w których opisujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Państwa i dzieci uczęszczających do przedszkola.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Klauzula informacyjna – dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych i dzieci uczęszczających do przedszkola

Klauzula informacyjna – dane osobowe osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola