Cennik

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA PRZEDSZKOLE SKŁADA SIĘ Z OPŁATY STAŁEJ I DZIENNEJ

Czesne za przedszkole wynosi:                                                                                    – opłata stała wynosi 390,00 zł/miesiąc,                                                                 – opłata dzienna wynosi 10,00 zł/dzień (12,00 zł/dzień w przypadku diety).

W przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie           kształcenia specjalnego czesne ze przedszkole jest niższe.

Wpisowe do przedszkola (jednorazowa bezzwrotna opłata) wynosi 300,00 zł.

W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszego przedszkola istnieje możliwość otrzymana 20% rabatu na opłatę stałą na drugie dziecko.

                                                                                                                                               Czesne miesięczne za przedszkole zawiera:

  • pobyt dziecka w przedszkolu do 10 godzin dziennie,
  • korzystanie z pełnej oferty edukacyjnej przedszkola:                             – zajęcia edukacyjne realizowane w ramach podstawy programowej,                                                                                                                                          – zajęcia dodatkowe (obligatoryjne): język angielski metodą Musical Babies i Musical English, rytmika, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
  • wyżywienie: 4 posiłki dziennie i nieograniczony dostęp do wody źródlanej,
  • konsultacje logopedy i innych specjalistów,
  • wyposażenia w artykuły sanitarne, plastyczne, zabawki i pomoce dydaktyczne,
  • warunki wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć i zabaw wykraczających poza podstawę programową.

Obiady dostarczane są do przedszkola przez Restaurację Korbasowy Dwór, natomiast pozostałe posiłku przygotowywane są na miejscu w kuchni przedszkolnej z wdrożonym systemem HACCP zapewniającym najwyższą jakość posiłków. Kuchnia znajduje się pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  Posiłki nigdy nie są limitowane, w ciągu całego dnia dzieci mają dostęp do ciepłych napojów i wody mineralnej. Jadłospisy są dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci.

Opłatę miesięczną należy opłacać z góry do 10-go dnia miesiąca gotówką lub na konto bankowe.

Bank Millennium: 82 1160 2202 0000 0001 0376 6921