Cennik

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA PRZEDSZKOLE SKŁADA SIĘ Z OPŁATY STAŁEJ I DZIENNEJ.

Od 1 września 2018 r. opłata stała wynosi 365,00 zł, a opłata dzienna 7,20 zł/dzień.

Od 1 września 2019 r. opłata stała wynosić będzie 365,00 zł,
a opłata dzienna 8,00 zł/dzień.

W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszego przedszkola istnieje możliwość otrzymana 20% rabatu na opłatę stałą na drugie dziecko.

Wpisowe do przedszkola: 300,00 zł (jednorazowa opłata bezzwrotna)

Czesne miesięczne za przedszkole zawiera:

 • pobyt dziecka w przedszkolu do 10 godzin dziennie,
 • zajęcia edukacyjne realizowane w ramach podstawy programowej (realizacja Programu „Klucz do uczenia się”) ,
 • zajęcia dodatkowe (obligatoryjne):
 1.  język angielski metodą Musical Babies i Musical English 5 x w tygodniu,
 2. rytmika 2 x w tygodniu,
 3. zajęcia twórcze 1 x w tygodniu (spotkania ze sztuką współczesną),
 4. zajęcia plastyczne,
 5. gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej 1 x w tygodniu,
 6. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne 1 x w tygodniu,
 7. zajęcia logopedyczne 1 x w tygodniu;
 • zajęcia dodatkowe do wyboru:
 1. zajęcia teatralne – „Teatr, kukiełki i ja”
 2. zajęcia eksperymentalne – „Mali badacze”
 3. zajęcia podróżnicze – „Palcem po mapie”
 4. Krótka historia Polski
 5. muzyczna skakanka
 6. zajęcia wspomagające procesy uczenia się „gimnastyka mózgu”
 7. spotkania z plasteliną – Antoniną
 8.  język migowy

Obiady dostarczane są do przedszkola przez Restaurację Korbasowy Dwór, natomiast pozostałe posiłku przygotowywane są na miejscu w kuchni przedszkolnej z wdrożonym systemem HACCP zapewniającym najwyższą jakość posiłków. Kuchnia znajduje się pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  Posiłki nigdy nie są limitowane, w ciągu całego dnia dzieci mają dostęp do ciepłych napojów i wody mineralnej Żywiec-Zdrój, jadłospisy są dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci.

Opłatę miesięczną należy opłacać z góry do 10-go dnia miesiąca gotówką lub na konto bankowe.

Bank Millennium: 82 1160 2202 0000 0001 0376 6921