O nas

 

 

Nauczanie jest tylko wtedy efektywne, gdy wyprzedza rozwój, który wówczas ożywia się i pobudza do życia szereg funkcji dopiero dojrzewających, a leżących w sferze najbliższego rozwoju. Na tym polega najważniejsza rola nauczania.”

L.S. Wygotski

Przedszkole Twórcze „To Tu” istnieje w Cieszynie od dnia 1 czerwca 2008 r., kiedy to została utworzona alternatywna grupa przedszkolana przy Studio Zabawy i Twórczego Rozwoju „To Tu”. We wrześniu 2009 r. przedszkole przy ul. Kamiennej 13/2009. Od 6 września 2010 r. funkcjonujemy w nowej siedzibie przy ul. Polnej 3c.

Głównym założeniem działalności przedszkola „To Tu” jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania i indywidualizację działań edukacyjnych tak, by potrzeby rozwojowe każdego przedszkolaka były zaspokojone. Poszukujemy innowacyjnych metod pracy i programów nauczania. Wierzymy, że odpowiednio prowadzona edukacja przedszkolna to klucz do dalszych sukcesów edukacyjnych dziecka. Naszym podstawowym założeniem dydaktycznym jest nauka myślenia twórczego, dlatego od 2008 roku wdrażamy innowacyjny program wychowania przedszkolnego oparty na idei Lwa Wygotskego – „Klucz do uczenia się.”

Jesteśmy jedynym przedszkolem w powiecie cieszyńskim z certyfikatem jakości i statutem akredytowanej placówki europejskiego programu wg teorii L. Wygotskiego autorstwa Galiny Dolya – “Klucz do uczenia się”

pilch przedszk 40