REKRUTACJA 2021/2022 Zapraszamy!

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22 lutego 2021 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 według poniższego harmonogramu:

  • Rekrutacja wewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola (okres trwania    rekrutacji: 22.02.2021 r. – 03.03.2021 r.);
  • Rekrutacja zewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola i nie są dziećmi rodziców/opiekunów prawnych,          o których mowa w §12 ust. 1), 2), 3)                                                                     (okres trwania rekrutacji: 08.03.2021 r. – 19.03.2021 r.);
  • Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej                                                                                 (okres zawierania umów: 15.03.2021 r. – 31.03.2021 r.);
  • Stworzenie listy dzieci uczęszczających do przedszkola;         (okres: maj 2021 r.);
  • Podział dzieci uczęszczających do przedszkola na grupy;      (okres: sierpień 2021 r.).

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.

Czesne za przedszkole składa się z opłaty stałej (390,00 zł) i opłaty dziennej (10,00 zł, a w przypadku posiadania przez dziecko specjalnej diety 12,00 zł). W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego czesne ze przedszkole jest        niższe. W przypadku wzrostu cen żywności, za catering opłata dzienna – za wyżywienie może ulec zwiększeniu.

O spotkaniach organizacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych nowoprzyjętych dzieci i ewentualnym dniu adaptacyjnym rodzice/opiekunowie prawni zostaną telefonicznie poinformowani w sierpniu 2021 r.

Karty zewnętrznej rekrutacji prosimy o składanie w Biurze NPT „ToTu” – ul. Mennicza 1/211, 43-400 Cieszyn (piętro 2, pokój nr 211).

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola 🙂

Zarządzenie Dyrektora – rekrutacja 2021-2022

Karta zewnętrznej rekrutacji 2021-2022

Klauzula Informacyjna – dane osobowe dzieci i rodziców, opiekunów prawnych