Kadra

 

mgr Izabela Krzemińska-Woźniak
Dyrektor ds. pedagogicznych Przedszkola 
Twórczego „To Tu”

Studia magisterskie z edukacji wczesnoszkolnej ukończyła w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie przez 11 lat pracowała jako nauczyciel akademicki na kierunku Pedagogika. Stworzyła w 2008 roku Studio Zabawy i Twórczego Rozwoju „To Tu, by móc zrealizować swoje pedagogiczne ideały, marzenia i pasje. Obecnie kieruje Niepublicznym Przedszkolem Twórczym i „Maluszkowem To Tu”. Szczęśliwa mama 9-letniej Antoniny. Entuzjastka noszenia dzieci w chuście, wszystkiego, co nowe i innowacyjne w pedagogice i nie tylko. Zawsze uśmiechnięta, otwarta na ludzi i świat. Odważnie zmierza przed siebie, nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Ciągle coś robi, czegoś się uczy i szuka nowych wyzwań. Uwielbia zakupy i remonty :). Motto życiowe: „Nowy dzień-nowe możliwości!”

IMG_0021-1024x737mgr Dorota Nowak

Wicedyrektor ds. pedagogicznych

nauczyciel w grupie „Pszczółki”

Studia licencjackie i magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowczej ukończyła na Uniwesytecie Śląskim w Cieszynie. Absolwentka studiów podyplomowych UŚ z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Przyjaźnie nastawiona do ludzi, cierpliwa i pogodna.

IMG_0058-21-761x1024mgr Marta Przewieźlik          

nauczyciel w grupie „Pszczółki”, tyflopedagog

Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, praca socjalna i opiekuńczo – wychowawcza oraz asystent osoby niepełnosprawnej. Wykształcenie pedagogiczne zdobyła na uniwersytecie, jednak wiedzę o przedszkolakach i ich świecie czerpie z pracy z nimi. U dzieci uwielbia ich spontaniczność, szczerość oraz głośny śmiech-najpiękniejszy dźwięk na świecie.  


MONIKAmgr Monika
 Sikora

nauczyciel w grupie „Świetliki”

 Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskie na kierunku pedagogika ze specjalnością wychowanie przedszkolne oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na specjalności pedagogika szkolna i korekcyjna, praca socjalna oraz pedagogika religii. Interesuje się terapią pedagogiczną, za skuteczną metodę terapii uważa bajkoterapię.

IMG_0052b-small1mgr Katarzyna Borek

nauczyciel w grupie „Biedronki”, oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku etnolingwistyka oraz Uniwersytetu Śląskiego – pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Oligofrenopedagog. Propagatorka glottodydaktyki. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przedszkolach w Polsce i za granicą. Kolejny już rok prowadzi autorskie zajęcia „Podróże małe i duże” zarażając dzieci pasją do podróży i przygód. Poszukuje obszarów gdzie edukacja spotyka się z rozwojem wyobraźni, wrażliwości i prawd życiowych.

IMG_0040-2-682x1024mgr Paulina Bisaga

nauczyciel w grupie „Biedronki” 

Jest absolwowentką Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie o specjalnościach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Jest również specjalistką w zakresie masażu niemowląt, małych dzieci i Special Care metodą Shantal. Prowadzi zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

 

IMG_0161

mgr Magdalena Kowalska

nauczyciel w grupie „Motyle”

Ukończyła studia pedagogiczne z Pracy Socjalnej i Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Zintegrowaną Edukację Wczesnoszkolną i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Ukończyła studia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jest specjalistką w zakresie masażu Shantala – masażu niemowląt, małych dzieci oraz masażu Special Care. W pracy z dziećmi wykorzystuje metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz ćwiczenia Gimnastyki Mózgu.

motylki

mgr Anna Hanzlik

nauczyciel w grupie „Motyle”

Studia licencjackie i magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Obecznie kontynuuje swoją edukację na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika o epecjalności Wychowanie Przedszkolne z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka oraz na studiach podyplomowych z pedagogiki specjalnej w zakresie surdopedagogiki.

IMG_0062-smallmgr Agnieszka Gazurek  – mama na urlopie macierzyńskim

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza, poradnictwo i terapia pedagogiczna. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Bielsku-Białej.

DSC_0028mgr Daria Sikora – mama na urlopie macierzyńskim

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Jest bardzo spontaniczną, otwartą, opiekuńczą, pełną wiary w ludzi, wrażliwą, życzliwą i ciepłą osobą. 

IMG_0283

mgr Wirginia Tułodziecka

nauczyciel w grupie „Żuczki”

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie o specjalnościach pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła kurs instruktorski masażu Shantala – masaż niemowląt, małych dzieci oraz Special Care. Udział w warsztatach metodycznych takich jak „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” czy „Metoda Dobrego Startu” inspiruje ją do nowych działań. Przygodę pracy z grupą rozpoczęła na koloniach, obozach i zimowiskach, jako wychowawca.

IMG_0032amgr Ewelina Wróblewska

nauczyciel w grupie „Żuczki”, oligofrenopedagog, logopeda

Absolwentka krakowskiej Akademii Pedagogicznej na kierunku Pedagogika rewalidacyjna – Oligofrenopedagogika, z pasją ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki przedszkolnej z zarządzaniem przedszkolem na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Logopedię z Komunikacją Alternatywną na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Pedagog z 7-letnim stażem pracy. Mottem jej pracy pedagogicznej jest zasada Marii Montessori „pomóż mi zrobić to samemu”. Prowadzi zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz zajęcia dodatkowe „Antonina Plastelina”.

IMG_0230

 

mgr Sabina Witek

nauczyciel w grupie „Mróweczki”

Ukończyła z pasją kierunek etnologia na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie oraz studia podyplomowe z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. Związana z placówką od początku istnienia, czyli od 2008 r. Uważa, że poprzez zabawę dziecko uczy się najwięcej. Zafascynowana metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, z wielką chęcią testuje ją na swoich podopiecznych.

Ewelina mrowki

mgr Ewelina Skotnicka

Nauczyciel w grupie „Mróweczki”

Studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Spokojna, niepoprawna optymistka. W życiu kieruje się motto: „Najpierw wymagaj od siebie, później od innych”

IMG_0050Natalia Smoter

Asystent nauczyciela

Ukończyła technikum gastronomiczne w Cieszynie. Koordynuje pracę gospodarczą przedszkola. Wegetarianizm i zdrowy styl życia to jest to, co pasjonuje ją już od kilku lat. W swojej pracy stara się zachęcać dzieci do poznawania nowych smaków ukrytych w warzywach i owocach 😉 W czasie wolnym chętnie angażuje się w akcje charytatywne związane z dziećmi w swojej miejscowości.

IMG_0192

Monika Pundor

Asystent nauczyciela 

Ukończyła szkołę gastronomiczną, a na co dzień koordynuje pracę gospodarczą przedszkola. Jej pasją jest cukiernictwo, piecze niezwykłe, bajkowe torty. ciasta i ciasteczka.

IMG_0134

lic. Anna Wojtyna
nauczyciel języka angielskiego metodą Musical Babies

Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie ze stopniem licencjata-specjalność anglistyka. Doświadczenie zawodowe zdobyła ucząc języka angielskiego w przedszkolach powiatu cieszyńskiego. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji oraz motywuje do poszukiwania twórczych metod pracy. Uważa, że naukę języka należy rozpoczynać już wieku przedszkolnym, a najlepsze efekty uzyskuje się ucząc przez zabawę, wykorzystując piosenki, rymowanki, gry słowne. 

 

mgr Anna Wąsik

Psycholog-konsultant Przedszkola   „To Tu”

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Psycholog, psychoterapeuta z 11-letnim stażem. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego w Krakowie. Absolwentka szkoły „Zastosowanie podejścia systemowego i ustawień rodziny w psychoterapii” Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Z doświadczenia wie, co to znaczy być mamą. W życiu prywatnym i zawodowym kieruje się zasadą, że wystarczy być „dostatecznie dobrym rodzicem”. W pracy z dziećmi nie stara się zastępować rodziców. W pracy z rodzicami pamięta, że to oni najlepiej znają i najbardziej kochają swoje dzieci, jakkolwiek tą miłość są w stanie wyrazić. Nie doradza, nie podaje przepisów. Swoją rolę rozumie jako asystowanie rodzinie i pokazywanie możliwych rozwiązań. Jej filozofii życia i pracy bliskie jest systemowe rozumienie człowieka.

IMG_0100mgr Magdalena Kapalska

pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie pedagogika specjalna- oligofenopedagogika, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej i inne liczne kursy.
Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej. Posiada kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii metodą SI. Dotychczasowe doświadczenie zdobyła m.in. 
podczas praktyk i wolontariatu w Austrii i Niemczech, pracy nauczyciela w szkole i w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Prowadzi terapię zarówno dzieci w normie rozwojowej, jak i dzieci z deficytami (autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa i in.).

IMG_0563mgr Małgorzata Prottung

oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

.

.

 

img_0035a

mgr Marta Śliż
nauczyciel rytmiki

Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Cieszynie oraz jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Swoją muzyczną pasją chce zarażać dzieci już od najmłodszych lat, wprowadzając je w świat muzyki klasycznej i filmowej. W czasie wolnym zarządza grupą ogniową, gra na syntezatorach w dwóch zespołach i recenzuje muzykę z gier.

k-t mgr Karolina Tyrna

 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu gdzie studiowała na kierunku edukacji artystycznej sztuk plastycznych w zakresie pedagogiki sztuki, krytyki i promocji sztuki oraz fotografii. Już w czasie studiów prowadziła warsztaty dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz dla studentów kierunków nie związanych bezpośrednio ze sztuką. Od kilku lat prowadzi zajęcia twórcze według autorskiego programu w Niepublicznych Przedszkolach Twórczych „To Tu”. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w zbiorach Bielskiej Galerii BWA oraz Muzeum w Bielsku-Białej. Jest mamą czwórki dzieci: Olgi (12 l.), Jadzi (11 l.), Hugo (9 l.), Tymona (6 l.), na których „testuje” swoje pomysły i metody edukacji.