Pismo Śląskiego Kuratora Oświaty wraz z informacją MEN dla rodziców/opiekunów prawnych

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni,

pismem z dnia 4 kwietnia 2019 r.  Śląski Kurator Oświaty zobowiązał nas do przekazania Państwu informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie strajku nauczycieli, co czynimy.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, iż nasze przedszkole nie uczestniczy w strajku i przez okres jego trwania będzie w dalszym ciągu normalnie funkcjonowało.