Klauzule Informacyjne związane z ochroną danych osobowych

Drodzy Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz osoby upoważnione do odbioru dzieci z przedszkola!

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), z uwagi na powyższe przedstawiamy Klauzule informacyjne, w których opisujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Państwa i dzieci uczęszczających do przedszkola.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Klauzula informacyjna – dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych i dzieci uczęszczających do przedszkola

Klauzula informacyjna – dane osobowe osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola